Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN
Sklepu Internetowego EcoPak24.pl
należącego do ECO PROGRESS PLUS Sp. z o.o.
35-232 Rzeszów ul. Borowa 1B
REGON: 180119980, NIP: 6861609734

1. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem strony internetowej, w tym sklepu internetowego działającej pod adresem https://ecopak24.pl (zwana dalej Stroną Internetową) jest firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o.,  35-232 Rzeszów ul. Borowa 1B REGON: 180119980, NIP: 6861609734
 • Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu www.ecopak24.pl i jest podstawą jego działania.
 • Cześć podstron dostępnych w obrębie Strony Internetowej ma charakter informacyjny, jednak głównym przedmiotem jej działalności jest sprzedaż towarów dostępnych w sklepie internetowym.
 • Klientem (zwanym dalej Klientem) sklepu może być osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Rejestracja konta i/lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Strony Internetowej. Regulamin dostępny jest w zakładce ‘REGULAMIN’ dostępnej z poziomu głównego menu.

2. Rejestracja w sklepie

 • Rejestracja nie jest wymagana, aby złożyć zamówienie.
 • Dane podane podczas rejestracji powinny być prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym. Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o., nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z powodu podania błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym.
 • Dokonanie zakupów w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem Państwa danych jest firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

3. Składanie i obsługa zamówienia

 • Klient składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego w ramach Strony Internetowej lub telefonicznie, po uprzednim zapoznaniu się z ofertą sklepu internetowego.
 • Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 z wyłączeniem świąt przypadających w dni robocze.
 • Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w momencie kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie a firmą „ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o.
 • Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby towar dostępny w sklepie internetowym był dostępny również fizycznie na magazynie. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w całości, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie i może podjąć decyzje o dalszych krokach (anulowanie zamówienie, zgoda na późniejszą realizacje, wysyłka części towaru).
 • Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia formalnych nieprawidłowości, o czym Klient zostanie poinformowany.
 • Ewentualne zmiany w złożonych zamówieniach lub nietypowe zamówienia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 783 996 905.
 • Klient ma możliwość anulowania zamówienia, o ile nie rozpoczęła się jego realizacja (kompletowanie i pakowanie zamówienia, zamówienie kuriera). Anulowanie zamówienia należy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 783 996 905.

4. Ceny

 • Ceny towarów w sklepie internetowym Strony Internetowej są zmienne. Za wiążącą cenę zakupu dla Klienta przyjmuje się tą, która prezentowana była w momencie składania zamówienia i widnieje w podsumowaniu zamówienia.
 • Wszystkie ceny podane są w walucie polski złoty (PLN).
 • Ceny prezentowane na podstronie listy produktów (w tym także liście produktów po wybraniu kategorii) zawierają podatek VAT. Po przejściu do strony pojedynczego produktu, prezentowana jest cena danego artykułu zawierająca podatek VAT, a poniżej cena bez podatku VAT.
 • Prezentowane w sklepie internetowym ceny nie zawierają kosztów dostawy.

5. Towary

 • Towary dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego są nowe, pełnowartościowe – chyba, że w opisie danego produktu zaznaczono inaczej.
 • Zdjęcia prezentowanych produktów są zdjęciami poglądowymi. Stan faktyczny towaru może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu, szczególnie w zakresie kolorystyki.
 • Wątpliwości co do opisu i specyfikacji danego produktu należy konsultować telefonicznie pod numerem +48 783 996 905 lub adresem email bartekecoprogressplus@gmail.com

6. Płatności

 • Sklep internetowy przewiduje następujące sposoby zapłaty: przelew tradycyjny w formie przedpłaty na konto, pobranie przy odbiorze zamówienia, system płatności przelewy24.pl administrowany przez firmę DialCom24.pl (o ile został udostępniony na Stronie Internetowej).
 • W przypadku płatności tradycyjnym przelewem Klient powinien wpłacić określoną kwotę na numer rachunku bankowego, który widniał będzie w podsumowaniu po złożeniu zamówienia lub w emailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W tytule zamówienia należy podać numer zamówienia, Państwa imię i nazwisko. Towar zostaje wysłany niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy.
 • W przypadku wyboru płatności za pobraniem, zapłata następuje do rąk kuriera w momencie dostarczenia przez niego przesyłki. Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za pobraniem i zrealizowaniu zamówienia dopiero po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy firmy, o czym wcześniej każdorazowo poinformuje Klienta po złożeniu przez niego zamówienia.
 • W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu przelewy24.pl (o ile został udostępniony na Stronie Internetowej), zapłata automatycznie jest księgowana na koncie sklepu, a realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1 dnia roboczego o ile towar jest dostępny na magazynie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. Czas realizacji zamówienia

 • Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dokonać wysyłki zamówionego przez Klienta towaru w następny dzień roboczy po złożeniu zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) lub zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą systemu przelewy24.pl).
 • W przypadku chwilowego braku danego towaru na magazynie, firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo realizacji, tj. wysyłki zamówienia do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub za pomocą systemu przelewy24.pl), o czym Klient zostanie poinformowany drogą emailową.

8. Dostawa towaru

 • Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX.
 • Dostawa zakupionego towaru odbywa się w formie paczki kurierskiej lub paczki kurierskiej za pobraniem, w zależności od wyboru formy płatności.
 • W przypadku wyboru paczki kurierskiej z formą płatności przelew zwykły lub płatności za pomocą systemu przelewy24.pl, do ceny zamówienia dolicza się kwotę 17,00 zł brutto, o ile waga przesyłki nie przekracza 30 kg.
 • W przypadku wyboru paczki kurierskiej z formą płatności za pobraniem, do ceny zamówienia dolicza się kwotę 18,00 zł brutto, o ile waga przesyłki nie przekracza 30 kg.
 • Cena przesyłki, której waga przekracza 30 kg, ustalana jest indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny obsługi sklepu, następujący zaraz po fakcie ustalenia wagi przesyłki przekraczającej 30 kg.
 • Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty towaru pod adresem ul.Św. Maksymiliana Kolbego 26, Głogów Małopolski 36-060 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu +48 783 996 905.

9. Reklamacje

 • W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn tkwiących w danym towarze bądź niezgodności towaru z opisem firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. uwzględnia reklamację.
 • Jako wady powstałe z przyczyn tkwiących w danym towarze rozumie się wady materiałowe, techniczne, produkcyjne, konstrukcyjne.
 • W przypadku ujawnienia wad o którym mowa powyżej, Klient powinien złożyć reklamacje telefonicznie pod numerem telefonu + 48 783 996 905 lub drogą mailową na adres: bartekecoprogressplus@gmail.com  wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.
 • Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady, zgłoszenie wady i okazanie wyrobu wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Można dokonać tego poprzez kontakt telefoniczny + 48 783 996 905, mailowy bartekecoprogressplus@gmail.com lub osobiście pod adresem ul.Św. Maksymiliana Kolbego 26, Głogów Małopolski 36-060
 • Reklamowany towar należy odesłać na adres: ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. ul.Św. Maksymiliana Kolbego 26, Głogów Małopolski 36-060 na koszt własny po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub drogą emailową. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, koszt transportu towaru na drodze Klient – firma „ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. zostanie zwrócony Klientowi.
 • Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie transportu lub niekompletności przesyłki, należy sporządzić protokół w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W innym przypadku reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.
 • Pobraniowe przesyłki reklamacyjne nie będą przyjmowane.

10. Zwroty

 • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zawierając „umowę na odległość”.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres
  ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. ul.Św. Maksymiliana Kolbego 26, Głogów Małopolski 36-060 wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przesłać oświadczenie drogą elektroniczną na adres email bartekecoprogressplus@gmail.com
 • Pobraniowe przesyłki zwrotne nie będą przyjmowane.
 • Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego i danych na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.
 • Towar zwracany na podstawie art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) musi: nie być używany; nie być w żaden sposób zniszczony; być kompletny; być oryginalnie zapakowany i opakowany; nie nosić śladów zniszczenia i używania; mieć nienaruszone ewentualne zabezpieczenia i plomby; nadawać się do dalszej odsprzedaży.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do sklepu, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
 • Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. nie będzie zwracała kosztów nadesłania zwrotnego towaru do sklepu oraz kosztów prowizji poniesionej przez Konsumenta w związku z dokonywaniem zakupów on-line.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Konsument ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

11. Postanowienia końcowe

 • Firma ECO PROGRESS  PLUS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w zapisie regulaminu.
 • Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na Stronie Internetowej w zakładce „REGULAMIN”.
 • Klient ma obowiązek zaakceptować postanowienia regulaminu składając zamówienie. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia.
 • W przypadkach nieuregulowanych regulaminem, preferowanym rozwiązaniem problemu jest porozumienie stron.
 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.